Sitemap    
 

Brochure, uddannelsesstart januar 2018

 Hent brochuren ved at klikke på linket.


 KUU logo  Uddannelsesstart januar 2018


 _________________________________________________________

KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter mandag den 15. januar 2018.
Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent.

En KUU giver dig:

• forståelse for og træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet
• kendskab til kravene på en arbejdsplads
• viden om, hvordan man samarbejder, løser konflikter og tager ansvar for en opgave
• forståelse for egen og andres rolle i forskellige arbejdssituationer
• mulighed for at træne og udvikle dine faglige, personlige og sociale kompetencer på den måde, det passer bedst for dig.

Når du har gennemført en KUU, er du godt forberedt til at søge et job eller gå i gang med fx en erhvervsuddannelse eller en hf-uddannelse.

KUU starter både i Lemvig og Holstebro, den 15. januar 2018. I Lemvig er erhvervstemaet ”Havn, fjord og hav”. I Holstebro er det ”Byg, bolig og miljø” og ”Børn, unge og ældre”.

”Havn, fjord og hav” Havnen 72, Lemvig (ca. 10 pladser)

Erhvervstemaet er til dig, som gerne vil prøve kræfter med ”det våde element” – Sejle med speedbåd, dykke, sejle med sejl m.m.
Du får her mulighed for at snuse til mange job- og uddannelsesmuligheder, der alle har sit udgangspunkt i hvad der sker på havnen, på fjorden og på havet.
Det kan være som skibsbygger, smed og fisker, som skibskok, ernæringsassistent og fiskehandler eller hvad med matros, styrmand, skibsstewardesse/steward på et passagerskib eller en boreplatform, maskinmester, navigatør mv. Der er et helt hav af muligheder.
Vi skal prøve kræfter med;
• sejlads og fiskeri
• reparation og vedligeholdelse af egne både.
• indblik i havets fødevarer.
• certifikat til speedbåd, førstehjælp og dykning.

”Byg, bolig og miljø” Skivevej 112, Holstebro (ca.10 pladser)

Erhvervstemaet er rettet til dig, som gerne vil anvende dine hænder indenfor byggeri, og vil give dig grundlag for jobs i byggebranchen og servicefagene.
På Byg, bolig og miljø tager vi udgangspunkt i praktisk kunnen og teoretisk forståelse, med målet at opnå håndværksmæssige færdigheder ude og inde.
Du vil lære at anvende mange værktøjer, og du lærer gennem rigtige opgaver, hvordan man løser praktiske opgaver som håndværkere normalt arbejder med.
Du får mulighed for:
• truckcertifikat
• mulighed for kurser, hvor du lærer at håndtere kemikalier
• sikkerhedskursus
Du skal arbejde med at:
• reparere og renovere skader og slidte overflader indvendigt og udvendigt i bygninger.
• kunne aflæse og betjene de forskellige installationer i en bygning.
• at anlægge og vedligeholde grønne arealer og rekreative områder.
• mure, tapetsere, male loft, lægge gulv, skifte vinduer, sætte nye lamper op, plante hæk mv.
• håndtere affald og miljøfarlige stoffer.
• lave forskellige miljørelaterede projekter, om at spare på energien eller genbruge ting og materialer, på nye måder, i stedet for at smide dem væk.

”Børn, unge og ældre”. Skivevej 112, Holstebro (ca. 10 pladser)

Børn, unge og ældre
Dette erhvervstema er rettet mod dig, der ønsker en uddannelse, der er målrettet arbejdet med børn, unge og/eller ældre.
Uddannelsen dækker emner inden for det pædagogiske felt og social- og sundhedsområdet og giver dig grundlæggende viden og færdigheder i, hvordan du omgås andre mennesker, og de serviceopgaver der ligger i fagområderne.
Uddannelsen er både teoretisk og praktisk og kommer rundt om alle relevante emner i de to retninger.
I uddannelsens første år får du mulighed for erhvervstræning inden for både pædagog- og SOSU-feltet. Erhvervstræningen skal give dig et overblik over i hvilken retning du ønsker at specialisere dig i uddannelsens andet år.
Erhvervstræningen foregår i:
• vuggestuer, børnehaver, SFO samt indskoling.
• plejecentre, hjemmeplejen og hjemmeservicefirmaer.
Kompetencegivende forløb på bl.a. Social og sundhedsskolen, Kultur og Frivillighedshuset (som ”indkøbsengel” for ældre borgere). Der bliver ligeledes tilbudt et hygiejne- og førstehjælpskursus med afsluttende prøve på uddannelsesinstitution.
Uddannelsen giver dig titlen: ”Erhvervsassistent inden for Børn, unge og ældre” og kvalificerer dig til job i erhvervslivet og optagelse på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) eller Social- og Sundhedsuddannelsen.
 

Følgende gælder for KUU, hvad enten du starter på holdet i Lemvig eller i Holstebro:

Fokus på din trivsel
Med en KUU får du 2 år i trygge rammer til at udvikle dig fagligt, personligt og socialt. Du vil have 1-2 faste lærere, og vi vil have fokus på det gode sammenhold i klassen, hvor vi er ordentlige overfor hinanden og accepterer hinanden, som vi er.

Bliv sikker til dansk og matematik
På KUU arbejder du meget med fagene: Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Vi arbejder med fagene, så de passer til de projekter, vi har gang i.
På KUU skal du også have undervisning i dansk og matematik. Vi læser, skriver og regner ud fra emner, der passer til de projekter, vi arbejder med, så du direkte kan se meningen med at øve i og blive bedre til dansk og matematik.
Du kan få undervisning på det niveau, der passer til dig. For at gøre din KUU færdig, skal du kunne bestå dansk og evt. matematik på et niveau, der er lidt sværere end 10. klasse. Det har du god tid til at lære i løbet af dine 2 år på KUU.

Mulighed for at få erhvervstræning
I løbet af hvert semester har du mulighed for at komme i indtil 8 ugers erhvervstræning på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution, hvor du bliver undervist i og oplært i at kunne passe et almindeligt job, så du får noget arbejdserfaring og indsigt i at være på en arbejdsplads.
 

Praktiske oplysninger

Økonomi
Du kan søge SU, når du er elev på KUU. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, dvs. din første SU-måned er enten april, juli, oktober eller januar. Du søger SU online via NemID på: www.su.dk
Er du 18 eller 19 år, er din SU afhængig af dine forældres indkomst.
Ungdomskort til bus og tog
Når du er elev på KUU, kan du købe et ungdomskort. Kortet giver fri rejse i dit lokale takstområde og rabat på togbilletter i hele landet.
Du skal bestille et ungdomskort med NemID på: www.ungdomskort.dk

Madordning
Der er mulighed for madordning.
Det koster 105 kr. om ugen for morgenmad, middagsmad og frugt, kaffe / te.
Optagelse via UU

Der er ikke fri adgang til uddannelsen. Optagelse sker efter vejledning og indstilling fra din UU-vejleder eller en anden vejleder. Det er UU, der vurderer og beslutter, hvem der kan optages på uddannelsen. www.uunordvestjylland.dk
 
 


I Holstebro starter undervisning kl. 08:00 hver dag.
Mandag, tirsdag og torsdag slutter undervisningen kl. 15:10, onsdag kl. 13:45 og fredag kl. 13:10.

Hver uge sparer du 2 afspadseringstimer op, så skolen kan give KUU-holdet en fridag ca. 1 gang i måneden. Denne dag bruger skolen til at holde møde eller kursus for lærerne.

Onsdag kalder vi for ”anderledes dag”, hvor vi fx kan have foredrag, være på udflugt eller virksomhedsbesøg evt. sammen med andre elever eller KUU-hold. Onsdag er også motionsdag, hvor vi i løbet af dagen har en eller anden form for motion og bevægelse.

Du kan finde mere information på: www.kuuplus.dk eller www.pnvj.dk
Skolen er altid klar til en rundvisning. Bare ring på 96630108 og aftal nærmere.
Vi glæder os til at se dig på KUU.


Se hele skemaet i vores brochure
 
 
 

                       

 

 

 
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108