Sitemap    
 

Håndværkerlinjen

Undervisningen på Håndværkslinjen tager udgangspunkt i at lære eleven den mest nødvendige tekniske og faglige kunnen, og indgå i praktiske opgaveløsninger, som man kan bruge i hverdagen. Eleverne lærer også at indgå i et arbejdsfællesskab og herigennem udvikler sig personligt, socialt og fagligt. Arbejdsopgaverne er meget varierede og har forskelligt omfang fra opgave til opgave. Du skal være glad for at arbejde med praktiske serviceopgaver og kunne have lyst til mange forskellige arbejdsopgaver.

På håndværkslinien er der bla. mulighed for at stifte bekendtskab med malerarbejde, mindre tømrer/snedker, arbejde, fliselægning, reparation af cykler, opsætning af lamper, montering af antennekabler etc. Ja, der er mange og spændende muligheder her.

skal sælges videre. Vi udfører små kundeopgaver, hvor eleverne er med hele vejen. Opmåling, udregning og fremstilling. Du lærer mange forskellige ting på metalværkstedet bl.a. at svejse, klippe, bukke og bore. Derudover lærer du også at lave små beregninger og opmålinger med henblik på aktuelle opgaver. I perioder vil der være mulighed for at prøve egne ideer af og lege "Ole Opfinder" sammen med de andre elever og værkstedsleder Per Jepsen.

Der vil også blive besøg på Teknisk skoles afd. Produktion og Udvikling. Her kan vi benytte drejebænk, fræser og valse. Er du interesseret i auto branchen, ja så kan du få lov at demontere en bil for en auto ophugger. Eleverne oplæres individuelt efter kvalifikationer og fremtidsønsker og opnår en styrkelse af den teoretiske og faglige viden, samt de praktiske færdigheder. Alle skal gennemgå §26 arbejdsmiljøuddannelsen.

Her er plads til god værkstedshumor og sorte hænder.

Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108