Sitemap    
 

Almen undervisning

 
Eleverne tilbydes undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk.
 
Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale forudsætninger, og eleven kan enten deltage i fællesundervisningen eller hvis der er behov for det, få ene undervisning. Der undervises én gang om ugen, i hvert fag i ca. to en halv time inklusiv pauser. Undervisningen foregår på mindre hold med op til 12 elever. Lektier bruger vi ikke, hvis ikke eleven selv vil.
Læs mere neders på denne side!
Undervisningen er et tilbud – altså noget man selv vælger – derfor er eleven medansvarlig for sin egen indlæring. Det ser måske umiddelbart svært ud, men det er det ikke. For al undervisning tager jo sit udgangspunkt i hvad eleven kan og magter og ikke ,i hvad eleven ikke kan og ikke magter. Så når eleven starter tager vi os en snak om hvordan det har været indtil nu at ”gå i skole”, om ”yndlingsfag og hadefag”, at have klassekammerater igen, om hvad eleven gerne vil blive bedre til, hvad man måske gerne vil i fremtiden og alt det andet som både eleven og læreren kan bruge til at gøre tilbuddet så godt som muligt.
 
Dansk:
handler bl.a. om at kunne skrive og læse, men det handler også om at lære nye ord, at kunne sætte et komma og stave rigtigt. Ja og så handler også om at kunne bruge computeren som et arbejdsredskab, at kunne skelne mellem gode film og dårlige film, at læse digte og diskutere på en respektfuld måde.
 
Matematik:
er videnskab og en måde at se verden på. Matematik er tal, gangetegn, brøkstreger, ligninger, tabeller, rumfang, arealer og kilogram og kilometer. Matematik er for nogen det værste i verden for andre det bedste. Men et er sikkert vi bruger hele tiden matematikken til et eller andet. Ja og så er matematikken også regneark på computeren, lommeregnere, passer og vinkelmålere.
 
Engelsk:
Det danske sprog er et af de mindste i verden, så det er nødvendigt at kunne beherske mindst et af verdenssprogene. At lære engelsk er derfor at give sig selv nogle flere muligheder i en globaliseret verden. Vi skal derfor tale sproget, lytte til sproget, analysere og perspektivere på sproget. Vi skal blive klogere på engelsk kultur, vi skal lære at høre forskel på amerikansk engelsk og så engelsk, engelsk og ikke mindst så skal vi lære at bruge sproget som en nøgle til omverdenen
 
Samfundsfag:
Her tager vi udgangspunkt i aktuelle emner fra nyheder og hvad der ellers sker i samfundet omkring os. Vi ser på demokrati, retteigheder og pligter som borger i samfundet. Vi ser på retsstystemet og landets love og regler.
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108