Sitemap    
 

EGU

 

Produktionsskolen Nordvestjylland har et samarbejde med Lemvig, Struer og Holstebro kommune om etablering af EGU-forløb. Derudover har PNVJ også EGU-elever fra andre kommuner i skoleforløb som led i EGU-plan.

En erhvervsgrunduddannelse (egu) indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være med til at sammensætte din uddannelse, der varer 2 år.

Det meste af tiden er du i praktik, og i de perioder får du løn. Du kan blandt andet komme i praktik som smed, social- og sundhedshjælper eller cykelmekaniker.

En erhvervsgrunduddannelse varer normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.

Før du kan begynde, skal du udfylde en uddannelsesplan sammen med EGU-vejlederen, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

I praktiktiden lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken skal være beskrevet i en praktikaftale, som du indgår med virksomheden. Den første tid er en gensidig prøvetid.

Praktikken foregår enten i en eller flere virksomheder. Den kan også foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole, en produktionsskole eller lignende, hvis det i perioder ikke er muligt at skaffe en praktikplads i en virksomhed.

Skoleuddannelsen består normalt af undervisningsdele fra andre uddannelser, fx erhvervsuddannelser, VUC, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, eller social- og sundhedsskoler.

Skoleperioderne varer mellem 20 og 40 uger.

Du kan se mere om egu på hjemmesiden www.egu.dk.

De fag eller kurser, du afslutter, kan du få godskrevet, hvis du senere tager en uddannelse, hvori de indgår. Det kaldes også at få merit. Du kan sammen med din vejleder sørge for, at denne mulighed bliver skrevet ind i uddannelsesplanen.

En erhvervsgrunduddannelse kan også føre til ansættelse i et job, som regel inden for uddannelsens fagområde. De vigtigste job ligger inden for butiksområdet, landbrug mv., det pædagogiske område, byggeri samt hotel og restauration.

Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108