Sitemap    
 

Forretningsorden for bestyrelsesmøder

 
Logo
 

 

Forretningsorden for bestyrelsesmøder

 

1.       Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange om året. Herudover kander efter aftale med formanden indkaldes til yderligere bestyrelsesmøder.2.       Forstanderen udarbejder i samarbejde med formanden dagsorden for bestyrelsesmøder. Dagsorden udsendes senest en uge før afholdelse af møde.3.       Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter: Underskrivelse af referat, budgetkontrol, elevtilgang/elevafgang og afholdelse af næste møde.

 

4.       Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved dennes fravær overtager næstformanden.5.       Skolens konsulent eller forstander er referent.6.       Skolens forstander udsender referat senest en uge efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Herefter har bestyrelsesmedlemmerne en uges indsigelsesfrist. Såfremt der ikke er indsigelser inden en uge, betragtes referatet som godkendt og underskrives som første punkt på følgende bestyrelsesmøde.

 

 

 

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 13 april 2016

 
 
Kenneth Bro
Formand
Repræsentant Lemvig Kommune
 
Torben Jensen
Næstformand
Repræsentant DA                       
 
Hanne Ebbesen
Repræsentant LO
 
Claus Bjerg Pedersen
Repræsentant Lemvig Kommune
 
Claus Hansen
Repræsentant Struer Kommune
 
 
Dorthe Pia Hansen
Repræsentant Holstebro Kommune
 
 
John Fischer
Forstander
 
 
Per Andreasen
Medarbejderrepræsentant
 


 

 
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108