Sitemap    
 

Hvem kan optages på PNVJ

 
Du skal have opfyldt din undervisningspligt og være under 25 år. Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal godkende din optagelse på produktionsskolen.
 
Du kan komme og få en rundvisning på skolen tirsdage og torsdage kl. 9.30. Her kan du se skolens arbejdende værksteder, tale med eleverne og underviserne.
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108