Sitemap    
 

Praktik

 
Du har som produktionsskoleelev mulighed for at komme i praktik i fire uger pr. ½ år du er indskrevet. Der er dog visse betingelser som skal opfyldes for, at praktik kan komme i betragtning. For det første skal du have været indskrevet på skolen i mindst 4 uger. For det andet og ikke mindst skal du være mødestabil og din arbejdsindsats skal være i top. Du er velkommen til selv at komme med praktikmuligheder, men vi er selvfølgelig også behjælpelige, hvis du ønsker det.
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108