Sitemap    
 

Kombinationsforløb

 
 
For elever, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger.
 
Formålet med kombinationsforløb er at lade den unge stifte så meget bekendtskab med erhvervsskolen, handelsskolen, eller SOSU, at de med stor sandsynlighed vil kunne gennemføre et grundforløb når den tid kommer.
 
Formål
  • At give elever på produktionsskoler en kompetencegivende introduktion til erhvervsuddannelse og grundforløb.
  • Bidrage til afklaring af elevens ønsker og kompetencer i forhold til uddannelse på en erhvervsskole.
  • At eleven opnår indblik i indgangens faglige kompetencer og krav som kræves for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.
  • At eleven bliver bekendt med, og forholder sig til de krav, forventninger og muligheder der bliver stillet i forbindelse med at tilegne sig en erhvervsuddannelse og faglig identitet.
 
Elevforudsætninger
  • At eleven er fundet egnet og klar til at deltage i et kombinationsforløb, med mulighed for at opnå merit af udvalgte fag, kurser.
  • At eleven har ønsket at afprøve sig selv i forhold til uddannelse på erhvervsskolen.
  • At eleven er mødestabil og kan fungere sammen med andre elever.
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108