Sitemap    
 

Brochure

Vores brochure kan downloades ved at klikke på dette link: - Brochure
 
Logo
 
Produktionsskole · KUU · STU · EGU · PBE 

 

Brochure
udgave marts 2017

Produktionsskole
Produktionsskole er et praktisk uddannelsestilbud til unge under 25 der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Dagligdagen er baseret på praktisk arbejde og undervisning på de forskellige værksteder.

Hvornår og hvor længe?
Produktionsskolen optager elever hele året, og du kan normalt gå her op til et år. Hvor længe du er her afhænger af dig selv og din uddannelsesplan. Der er mødepligt som på enhver arbejdsplads.  Efter en periode på skolen bliver du tilbudt praktik- og kombinationsforløb med henblik på afklaring til videre uddannelsesforløb.

Værksteder
Du arbejder på et værksted sammen med en værkstedslærer og 8-12 andre unge. PNVJ har følgende linjer:

Lemvig afdelingen:
 - Køkken og kantine linjen
- Træværksted
- Kunsthåndværk

 

Holstebro afdelingen:
- Metal linjen
- Kreativ håndværk
- Køkken og kantine linjen

 

Du har som produktionsskoleelev også mulighed for at blive trainee på et af KUU holdene.

Kamoon
Kamoon er både café og leverer mad ud af huset. Køkkenet ligger i Heimdalsparken i Holstebro, og ligesom i køkkenet i på Skivevej og på Havnen er der en værkstedslærer, elever og lærlinge.

Undervisning, temadag og idræt
Både i Holstebro og Lemvig er det muligt at modtage almen undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. Skolen har en ugentlig idræts- og temadag.

Økonomi og mad
Du modtager skoleydelsen mens du er produktionsskoleelev. Skolen har en madordning som inkluderer morgenmad og frokost. Se den aktuelle pris på madordningen og skoleydelsen på www.pnvj.dk

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU)
KUU er en kombineret ungdomsuddannelse for unge under 25 år som har afsluttet 9. eller 10. klasse, men Ikke har forudsætninger, på nuværende tidspunkt, for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du modtager SU mens du er under uddannelse på KUU og kan vælge samme madordning som produktionsskoleeleverne. Når du gennemfører KUU, bliver du uddannet erhvervsassistent. Uddannelsen tager 2 år og giver dig mulighed for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse eller søge et job.  

Lemvig afdelingen:
- Havn, fjord og hav
- Service, turisme og transport

Holstebro afdelingen:
- Industri, mekanik og produktudvikling
- Byg, bolig og miljø
- Børn, unge og ældre
- Jordbrug, mad og sundhed

 
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)
STU er en 3-årige ungdomsuddannelse. Dit STU hold består af 8-10 unge med en fast lærer og eget STU værksted. Du kan gennem forløbet blive koblet op på en eller flere af PNVJ’s værksteder, eller ved en ekstern virksomhed som en del af skolepraktik og læring.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
Du kan tage en erhvervsgrunduddannelse (EGU) på Produktionsskolen Nordvestjylland. EGU er en 2-3 årig individuel uddannelse. Du kan sammen med en vejleder sammensætte et uddannelsesforløb i forhold til praktikvirksomhed, uddannelsessteder, fx teknisk skole m.m.

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE)
Skolen er godkendt til at have lærlinge (PBE) indenfor køkken og kantine, smedefaget og tømrerfaget.

  

Kontakt:
tlf. 96630108
mail: pnvj@pnvj.dk

Lemvig afd.
Havnen 72-74
7620 Lemvig

Holstebro afd.
Skivevej 112
7500 Holstebro

Kamoon
Heimdalsparken 38
7500 Holstebro
tlf. 61441409

Mød os få FACEBOOK: Produktionsskolen Nordvestjylland


Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108