Sitemap    
 

Pædagogiske grundlag

 
Produktionsskolens undervisning og produktion tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, forudsætninger og personlige mål. Produktionen er midlet til at nå målet og produktionen er et hensigtsmæssigt pædagogisk middel, og skal afspejle "den virkelige verden" mest muligt. Værkstederne danner rammen omkring produktive arbejdsfællesskaber og inspireres af håndværkernes læringskultur.

Det er hensigten, at skolemiljøet giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen som et individuelt kvalificerende forløb, hvor personlig udvikling, faglige kvalifikationer og almene færdigheder styrkes.

           

 

Eleverne skal indgå i et forpligtende praktisk fællesskab i værkstedet med det formål at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Den teoretiske undervisning bygger på de praktiske erfaringer og foregår hovedsagelig i tilknytning til arbejdet i værkstedet. Undervisningen og det dertil knyttede praktiske arbejde, skal styrke den enkelte elevs personlige udviklingsproces. Eleven tages alvorligt og respekteres. Almen dannelse, demokratiske værdier med rettigheder, pligter og ansvar er en naturlig del af denne proces.

Produktionsskolens elever skal i hverdagen kunne møde et bredt spekter af synspunkter, holdninger og udfordringer med det formål, at gøre dem åbne overfor nye ideer og anderledes tanker, der kunne få positiv indflydelse på deres nuværende situation og fremtid.

Produktionsskoleeleverne skal have medbestemmelse og gives medansvar i dagligdagen fx gennem et deltagerråd.

Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108