Sitemap    
 

Samarbejdspartnere

 
Produktionsskolen Nordvestjylland har lavet samarbejdsaftaler med:
 
- Uddannelsescenter Holstebro,
- Herningsholm Erhvervsskole,
- Fiskeriskolen,
- Lemvig Gymnasium,
- Skive Tekniske Skole,
- Social- og Sundhedsskolen i Herning og Holstebro,
- Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. 

Desuden kan der optages elever uden for målgruppen i samarbejde med den enkelte kommune.
 
Samarbejdsaftalerne mellem Produktionsskolen Nordvestjylland og uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder gør det muligt for vores elever at deltage i kombinationsforløb og praktik. Erfaringen med disse aftaler er gode og resulterer i fastholdelse af elever og en positiv udslusning.  

Detaljeret og uddybende information om samarbejdsaftaler og skolens erfaring hermed kan fås ved henvendelse til forstander, Bjørn Kirkegaard. Der kan ligeledes, til relevant brug, gives indsigt i samarbejdsaftalekontrakter ved henvendelse til forstander, Bjørn Kirkegaard bki@pnvj.dk
 
 
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108