Sitemap    
 

Værdigrundlag

 
Produktionsskolen NordVestJyllands virke hviler på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer ressourcer, og at alle har ret til og krav på respekt.

Når de unge forlader produktionsskolen, er målet at de har taget stilling til deres fremtid og i videst muligt omfang først forlader skolen, når de rent faktisk er tilmeldt en ungdomsuddannelse, har et ansættelsesforhold, eller på anden måde har afstukket retningen for deres nærmeste fremtid.

For at opnå dette skal eleverne i deres dagligdag på skolen bringes i situationer, der bevidstgør dem om, hvilke krav de mødes med i et uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet. Desuden skal de unge opleve hvilke rettigheder og pligter der er i et demokratisk samfund.

De unge skal således gerne kunne se sig selv både som samfundsborgere og som individer.

 

 

 

Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108